Vážené pacientky,

     od pátku 27. března 2020 je naše gynekologická ambulance v běžném
provozu.
Vzhledem k situaci s pandemií COVID-19 je nezbytné:

  • k návštěvě ordinace se předem telefonicky nebo on-line objednat
  • neakutní vyšetření by měly raději odložit ženy starší 60 let a ženy s chronickým onemocněním, jako je závažná hypertenze (vysoký krevní tlak), cukrovka, srdečně-cévní onemocnění, chronické respirační (dechové) onemocnění a onkologické onemocnění
  • návštěvu by měla zrušit žena, která má podezření či možné projevy COVID-19 (horečka, kašel, dušnost)
  • dle nařízení vlády je povinností mít na veřejnosti zakrytý nos a ústa
  • prosíme o důsledné dodržování hygienických standardů a vzájemnou ohleduplnost
  • řiďte se pokyny personálu

                                                                         Děkujeme.
                                                                         MUDr. Petr Půček, Bc. Andrea Saletová

         -----------------------------------------------------------------------------------

Od 2. 1. 2020 je v naší ordinaci možné platit kartou.

-----------------------------------------------------------------------------------

Nově se můžete do naší ordinace objednat.

Informace ohledně přihlášení získáte v ordinaci.

 

Ordinace je držitelem certifikátu BS EN ISO 9001: 2008.

 

ISO: