Informace o nás
 

Lékař: MUDr. Petr Půček


Sestra: Bc. Andrea Saletová


Naše péče a vybavení ordinace

 • Příjemné prostředí v rekonstruovaném domě a nově vybudované ordinaci.

 • Moderní přístrojové vybavení.

 • Individuální péče na základě mnohaletých porodnických a operačních zkušeností.

 • Poradenství a konzultace.

 • Poskytování nebo zprostředkování nadstandardních služeb podle Vašeho přání.

 • Spolupráce se specializovanými laboratořemi.

 • Lékař s licencí ČLK v oboru gynekologie-porodnictví, držitel diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, držitel licence ČLK pro výkon funkce vedoucí lékař - primář.

Můžete se objednávat: on-line

Péče o Vás v jednotlivých životních etapách

   1. dospívání

 • Pravidelné preventivní prohlídky
 • Očkování proti rakovině děložního čípku
 • Poradenství vhodné formy antikoncepce podle Vašich individuálních dispozic a priorit
 • Testování genetického rizika před nasazením hormonální antikoncepce  2. těhotenství

 • Časná diagnostika gravidity
 • Těhotenská poradna
 • Ultrazvukový screening
 • Všechny dostupné metody prenatální diagnostiky
 • Ultrazvuk s možností Dopplerovského vyšetření průtoku krve dělohou, plodem a placentou
 • Kardiotokografie – monitoring stavu plodu v posledních týdnech těhotenství
 • Zajištění kurzu předporodní přípravy
 • Léčba neplodnosti ve spolupráci s centrem asistované reprodukce3. střední věk

 • Pravidelné preventivní prohlídky
 • Screening zhoubných nádorů děložního čípku podle nejnovějších doporučení
 • Zprostředkování mamografického screeningu prsů
 • Testování genetického rizika pro vznik zhoubných nádorů prsů a vaječníků

   

4. menopauza

 • Moderní a individuální přístup k hormonální substituční léčbě
 • Diagnostika a léčba močové inkontinence a defektů pánevního dna