Ceník ambulantních výkonů
Výkony a přípravky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

  • V souvislosti s poskytováním zdravotní péče nevyžadujeme a nepřijímáme žádné sponzorské dary či tzv. poplatky za registraci.
  • K čerpání níže uvedených nehrazených služeb se klientka rozhoduje dobrovolně.
Výkon      Cena
Jednorázová gynekologická vyšetřovací zrcadla            30,-
Jednorázová vyšetřovací sukýnka                                                                 50,-
Administrativní úkon lékaře na žádost pacientky dle časové náročnosti    100-200,-
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacientky pro potřeby komerčních pojišťoven, dle časové náročnosti   100-500,-
Předpis léků na oddálení menstruace na žádost pacientky          100,-
Vyšetření nepojištěné pacientky          600,-
Vyšetření nepojištěné pacientky včetně ultrazvuku          950,-
Vyšetření nepojištěné pacientky včetně platby cytologické laboratoři        1200,-
2D ultrazvuková fotka          100,-
3D ultrazvuková fotka                                                                                   200,-
Diagnostika a sepsání žádosti k umělému přerušení těhotenství        1000,-
Aplikace včetně ceny přípravku - vakcína Cervarix        1800,-
Aplikace včetně ceny přípravku - vakcína Silgard        2200,-
Aplikace včetně ceny přípravku - vakcína Gardasil 9        4000,-
Aplikace včetně ceny přípravku - Depo - Provera jako antikoncepce          390,-
Aplikace včetně ceny přípravku - nitroděložní tělísko standardní        1500,-
Aplikace včetně ceny přípravku - nitroděložní systém Mirena        5000,-
Aplikace včetně ceny přípravku - nitroděložní systém Jaydess        5000,-
Aplikace včetně ceny přípravku - nitroděložní systém Levosert        4000,-
Aplikace včetně ceny přípravku - nitroděložní systém Kyleena          5500,-
Vstupní prohlídka do zaměstnání  bezplatně
Odborná konzultace k ověření diagnózy na žádost pacientky zaregistrované u jiného lékaře bezplatně
Kopie/zapůjčení zdravotnické dokumentace ke konzultaci s lékařem jiného pracoviště  bezplatně